Naši klijenti

MERA sarađuje sa brojnim klijentima širom sveta i tako na sve moguće načine doprinosi evoluciji u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Posebni klijenti su:

ASCOM Wireless Solutions je vodeći provajder bežične komunikacije na lokaciji za klјučne segmente kakvi su bolnice, nega starih lica, samostalni život, proizvodna industrija, zatvori, maloprodaje i hoteli. Više od 75.000 sistema je instalirano u vodećim kompanijama širom sveta. Ova kompanija nudi širok spektar rešenja za komunikaciju putem voice i SMS poruka, pri čemu se vrednost za klijente stvara kroz podršku i optimizaciju njihovih ključnih poslovnih procesa. Rešenja su bazirana na VoWiFi, IP-DECT, nurse-call i pejdžing tehnologijama, uz pametnu integraciju u postojeće sisteme preduzeća. Kompanija ima podružnice u 10 zemalјa i 1.200 zaposlenih širom sveta. Osnovana je 1955. godine, sa sedištem u Geteborgu, u Švedskoj, Ascom Wireless Solutions je deo Ascom grupe, koja je kotirana na švajcarskoj berzi. Za više detalјa, posetite www.ascom.com/ws

Avaya je globalni lider u komunikacionim sistemima za preduzeća. Pruža mogućnosti objedinjene komunikacije, podržava kontakt centre, rešenja za prenos podataka i usluga direktno i preko svojih partnera vodećim firmama i organizacijama širom sveta. Za više detalјa, posetite www.avaya.com.

Elster je provajder integrisanih rešenja za Smart Grid mreže i automatizovanih sistema obračuna potrošnje energije, u cilju optimizacije i smanjenja troškova javnih komunalnih preduzeća, privrednih i industrijskih preduzeća i potrošača. Među proizvodima Elster su i visokotehnološka merila za električne mreže, vodovode i sisteme za snabdevanje gasom, senzori, sistemi za bezbednu komunikaciju i prikupljanja podataka, upravljanje i analizu. Elster ima bazu klijenata u više od 130 zemalja, pružajući profesionalne usluge za integraciju, tehničku podršku i obuku. Detaljne informacije o kompaniji Elster – na www.elstersolutions.com, kao i na zvaničnom Twitter profilu kompanije - twitter.com/Elster_Global.

Kompanija Ericsson je vodeći svetski dobavlјač telekomunikacione opreme i pratećih usluga za mobilne i fiksne operatere. To je jedna od retkih kompanija u svetu koje mogu da ponude end-to-end rešenja za sve važnije standarde mobilne komunikacije. Ericsson pruža komunikacione mreže, telekomunikacione usluge i multimedijalne rešenja. Za više detalјa, posetite www.ericsson.com.

Inthinc je globalni provajder rešenja za telematiku koji nudi proizvode i usluge usmerene na bezbednost vozača, operativnu efikasnost i optimizaciju radne snage. Njihove revolucionarne tehnologije i usluge unapređuju performance voznog parka, pružajući informacije u realnom vremenu za menadžere, kao i verbalna uputstva vozačima u vozilima. Za više detalјa, posetite www.inthinc.com

Kapsch Group je specijalizovana za informacione i komunikacione tehnologije i telekomunikacije, kao i sisteme telematike i sisteme za upravlјanje saobraćajem orjentisane na buduća rešenja. Kapsch grupa je sastavlјena od tri klјučne organizacije: Kapsch BusinessCom AG, Kapsch CarrierCom AG i Kapsch TrafficCom AG. Kapsch grupa je sinonim konsekventnog razvoja i implementacije novih tehnologija za dobrobit svojih klijenata. Svojim rešenjima, proizvodima i uslugama, Kapsch pruža vredan doprinos odgovornom i održivom organizovanju mobilnog i umreženog sveta. Za više detalјa, posetite http://www.kapsch.net

Mirantis je “pure-play OpenStack” kompanija, koja pruža softverske usluge, obuku i podršku neophodnu za OpenStack. Sve više korisnika se oslanjaju na Mirantis više nego na bilo koju drugu kompaniju  kako bi postigli rayvoj skalabilne infrastrukture na Openstack platformi. Mirantis je među 3 svetske vodeće kompanije koja doprinosi putem open source softvera Openstack-u, i pomogla je da se izgrade i funkcionišu neki od najvećih OpenStack cloud-a na svetu, u kompanijama kao što su Telstra, Cisco, Comcast, Ericsson, Shenzhen Stock Exchange, EMC i Symantec. Za više informacija, posetite https://www.mirantis.com

Mitel ® je globalni lider u poslovnim komunikacijama koje lako povezuju zaposlene, partnere i klijente - bilo gde, bilo kada i preko bilo kog uređaja, od najmanjih preduzetnika do najvećih preduzeća.  Mitel korisnicima nudi najveći izbor zahvaljujući svojoj ponudi proizvoda koja spada u najšire u svojoj grani, a predstavlja najbolji put ka cloud okruženju. Sa više od 1 milijarde kombinovanog godišnjeg prihoda, više od 60 miliona korisnika širom sveta, te vodećim tržišnim udelom u Zapadnoj Evropi, Mitel je očigledan tržišni lider u poslovnim komunikacijama. Za više detalјa, posetite http://www.mitel.com.

Ooma, osnovana 2004, proizvodi inovativna komunikacijska rešenja za mala preduzeća i potrošače. Kompanijina jedinstvena hibridna platforma se sastoji od rešenja za cloud telefoniju i drugih povezanih usluga. Ooma kombinuje rešenja poput “PureVoice HD” i inovativne opcije sa mobilnim aplikacijama kako bi omogućili pouzdano rešenje za telefoniju u bilo koje vreme i sa bilo kog prostora. Za više informacija, posetite www.ooma.com.

Sitasys je renomiran i kompetentan provajder proizvoda i sistema za bezbedna i pouzdana komunikacijska rešenja. Još jedna oblast njihove ekspertize je identifikacija pojedinaca, kao i objekata... Za više detalјa, posetite www.sitasys.com.

Kompanija Tieto je najveći provajder  IT usluga u nordijskom regionu. Nudi usluge konsaltinga, razvoja, kao i hostinga, a spada među najbolјe provajdere usluga integracije u Evropi. Kompanija je fokusirana na nekoliko grana, uklјučujući globalne sektore bankarstva, šumarstva i telekomunikacija. Za više detalјa, posetite www.tieto.com.

 

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas