Korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost nije samo fraza; u kompaniji MERA to je deo jezgra naše poslovne strategije. Mi uvek stremimo najvišim pravnim i etičkim standardima. Mi cenimo naše zaposlene i klijente i investiramo u lokalnu zajednicu tamo gde  smo aktivni. Mi razumemo da je zdrava planeta dobra za ljude i poslovanje.

Klijenti:

Mi  slušamo naše klijente i prilagođavamo se njihovim potrebama potpuno preuzimajući odgovornost za njihovo zadovoljstvo i postizanje kvaliteta kao našeg najvažnijeg prioriteta.

Mi čuvamo i poštujemo informacije naših klijenata kao da su naše gradeći dugoročno poverenje i pouzdanost.

Zaposleni:

Mi tretiramo naše zaposlene sa puno poštovanja, obezbeđujemo zdravstveno osiguranje, zdravo i bezbedno radno mesto i jednake mogućnosti.

Društvo:

Mi se usaglašavamo sa lokalnim i međunarodnim pravom u svim zemljama u kojima poslujemo i doprinosimo napretku naših zajednica.

Životna sredina:

Mi aktivno radimo da zaštitimo okruženje smanjujući štetne uticaje, čuvajući resurse i energiju i stvarajući kulturu svesti o okruženju u našoj kompaniji.

MERA's Code of conduct

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas