Zdravstvo

Prema nedavno objavljenom izveštaju Deloitte report, u bliskoj budućnosti očekuje se porast prodaje medicinske tehnološke opreme sa 383.8 milijardi USD koliko je iznosio u  2013. godini na 513.5 milijardi u 2020. godini. Jedan od pokretača rasta predstavlja usvajanje povezanih (online) tehnologija. Sve više korisnika nosi sa sobom pametne uređaje i koristi zdravstvene aplikacije, i medicinski uređaji se sve više povezuju i razmenjuju podatke i podržavaju bolje zdravstvene ishode.

MERA je razvila više uspešnih projekata u oblasti zdravstvene zaštite koristeći tehnologije komunikacija i Internet of Things. Na primer, razvili smo i podržavamo VoIP rešenja za enterprajz komunikacije u bolnicama koja koriste i IP DECT i WiFi fiksne telefone. Rešenja obuhvataju razmenu poruka u hitnim slučajevima, što je od ključnog značaja za zdravstvene institucije.

MERA je takođe razvila rešenja na osnovu cloud tehnologije za praćenje vitalnih funkcija. Koristeći senzor smart telefona, podaci, koji uključuju snabdevenost kiseonikom, temperaturu, rad srca, rad disajnih organa i cirkulaciju se prikupljaju u realnom vremenu i šalju na cloud server za analizu i izveštavanje.

Posedujemo iskustvo i primenjujemo inovativni pristup na osnovu kojeg smo u mogućnosti da pomognemo da se stvori nova generacija inovativne tehnologije koja će transformisati oblast zdravstva, uključujući nosive uređaje i  mHealth aplikacije koje pozitivno utiču na ponašanje pacijenata.

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas