Zaštita privatnosti

U cilju pokazivanja naše posvećenosti zaštiti privatnosti podataka, sačinili smo ovu klauzulu o Zaštiti privatnosti. Ova Zaštita privatnosti (u daljem tesktu “Zaštita”) primenjuje se na lične podatke kojima se može pristupiti putem stranice www.merasws.rs (u daljem tekstu “veb-sajt”) uključujući imena, e-mail adrese, brojeve telefona i druge podatke koji se odnose na bilo koju osobu i koriste se u poslovne svrhe. Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate i obavezujete se da ćete koristiti veb-sajt u skladu sa odredbama o Zaštiti podataka.

Podaci o korisniku

Posećivanjem ovog veb-sajta možete ga koristiti bez objavljivanja svog identiteta i otkrivanja bilo kojih drugih ličnih podataka. Međutim, kako biste u potpunosti koristili prednosti interaktivnosti ovog veb-sajta, od vas se može zahtevati da ostavite ograničene lične ili poslovne podatke, kao što je ime, e-mail adresa ili broj telefona.

Mi ćemo koristiti ograničene lične podatke u cilju poboljšanja pružanja naših usluga koje vam pružamo putem ovog veb-sajta ili putem davanja informacija o našoj kompaniji koje zatražite od nas. MERA neće prodavati niti prenositi te informacije ni na koji način trećim licima koje nisu povezane sa MERA-om osim ukoliko se takvo otkrivanje ne zahteva od pravosudnih tela i/ili je neophodno u cilju zaštite prava, imovine ili bezbednosti naših zaposlenih ili trećih lica u cilju sprečavanja prekršaja i drugih nezakonskih radnji.  

Garancije

MERA je u potpunosti svesna značaja privatnosti. Preduzećemo razumne napore u cilju sigurnosti da informacije koje ostavite prilikom posećivanja našeg veb-sajta ostanu poverljive i zaštićene svim neophodnim tehničkim sredstvima  kao što su firewalls i anti-virus softver kao i da su zaštićene od neovlašćenog pristupa i/ili modifikacija, objavljivanja ili druge neprikladne upotrebe.

U skladu sa saveznim zakonima br.149-FZ, br.152-FZ i dekretom Vlade Ruske Federacije br.1119, kompanija MERA ispunjava uslove Politike obrade ličnih podataka. Ovde možete saznati više o politici kompanije MERA za obradu ličnih podataka.

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas