Usluge

MERA softver outsourcing podržava celokupan životni ciklus softvera, od dizajna do razvoja, testiranja i validacije, od održavanja do korisničke podrške. Naši inženjeri imaju aktivnu i kreativnu ulogu u svakom projektu, i na taj način pomažu da se tehnologija uskladi sa poslovnim ciljevima i izgrade dugotrajna partnerstva koja doprinose da se tokom vremena stvore veće vrednosti.

  • Arhitekturalni dizajn: za nove proizvode i usluge, mi usklađujemo softversku arhitekturu sa proverenim najboljim praksama koristeći prednosti najnovijih tehnoloških dostignuća. Softverski arhitekti u MERI su stručni u različitim disciplinama, koje im omogućavaju da kreiraju fleksibilna rešenja koja se prilagođavaju svetu koji se sve brže menja.
  • Razvoj softvera: Zahvaljujući našim visokoobrazovanim i iskusnim inženjerima, MERA pruža usluge dizajna i razvoja softvera koje prevazilaze očekivanja klijenata kada je reč o funkcionalnosti i vrednosti.
  • Testiranje i provera kvaliteta: Naše sveobuhvatne kompetence u pogledu testiranja i rigorozni procesi provere kvaliteta smanjuju rizike i isporučuju rezultate prilikom svakog koraka. Koristimo automatizovano testiranje kada god je to moguće kako bismo obezbedili strožiju proveru uz smanjenje troškova.
  • Podrška: Naše usluge nisu ograničene na trenutak kada se proizvod isporuči. Mi pružamo prilagođenu podršku i obuke u cilju maksimalnog povećanja vrednosti vaše investicije.
  • Usluge portovanja: Bilo da želite da premestite staru aplikaciju na moderniju platformu ili izgradite rešenje za više platformi u cilju povećanja prisustva na tržištu, mi omogućavamo da se softer na jednak način koristi na više platformi.
  • UX i UI dizajn: Korisničko iskustvo nije ograničeno samo na lep izgled – danas je najvažnije biti svestan vrednosti softvera. MERA UX&I studio čini naš posvećeni tim dizajnera, koji omogućava sveže, intuitivno digitalno iskustvo koje aktivno uključuje korisnike i čini vašu ponudu konkurentnijom.

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas