Održavanje softvera

Mera pruža sveobuhvatnu podršku softverskim rešenjima tokom životnog veka proizvoda. Nudimo fleksibilne modele održavanja softvera i korisničke podrške, uklјučujući 24/7. Uz naše veliko praktično iskustvo i široku lepezu tehnološke ekspertize možemo da ponudimo kompleksan pristup održavanju, ne samo u kontekstu otklanjanja grešaka, već:

  • Rad na re-inženjeringu rešenja koja zadovolјavaju nove zahteve tržišta
  • Unapređenje rešenja
  • Doprinos ukupnoj evoluciji rešenja putem proaktivnog sprovođenja analize ključnih uzroka za sva kritična pitanja
  • Pobolјšanje kvaliteta originalnog rešenja kroz refaktoring originalnog koda, itd

Sistematski pristup rezultatima održavanja proizvoda uz manje grešaka, bolјoj pouzdanosti i višim kvalitet proizvoda održava. U kompaniji MERA jaki timovi inženjera obezbeđuju visoku efikasnost u pogledu odgovora na problem i broja čovek-sati rada po datom problemu, što često prevazilazi očekivanja kupaca.

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas