Migracija softvera

Danas se nove hardverske i softverske tehnologije menjaju krupnim koracima što iziskuje da dobavljači nasleđena rešenja integrišu u novi hardver i platforme (OS, kompajler) kako bi zadovolјili klijente u pogledu produktivnosti, cene i kvaliteta. Proces migracije utiče na milione linija koda u proizvodima.

MERA se može pohvaliti stručnošću u raznim generacijama tehnologija, što nam omogućava razvijanje efikasnih planova migracije softvera za sve faze razvoja proizvoda, uklјučujući implementaciju, verifikaciju i podršku.

Imamo praktično iskustvo u sledećim oblastima migracije softvera:

  • OS migration (UNIX to Linux, Solaris to Linux)
  • CPU architecture migration (Sparc to x86)
  • Database migration (Sybase to PostgreSql, MSSQL to Oracle)
  • 3rd party migration (commercial to open-source)
  • Java application server migration (JBoss AS5 to JBoss AS7)

Projekti migracija softver se rade u pet koraka:

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas