Razvoj softvera Agile metodom

U konkurentnom i izuzetno promenljivim potrebama poslovnog sveta potrebno je biti što bliži klijentu. Vreme do iznošenja na tržište igra odlučujući ulogu u celokupnom procesu isporuke u svim granama. Agile metode i prakse odgovaraju na ove izazove i omogućavaju da idete dalje, investiranjem u skladu sa trenutnim potrebama, uz izbeor potrebnog i nastavak rada bez uvećanja troškova proizvodnje.

Mera svestrano koristi Agile metodologije  u projektima razvoja softvera i teži povećanju fleksibilnost i timskom radu. Agile donosi visoke performanse i efikasno upravlјanje promenama u projektnim timovima. Timski rad je izgrađen oko dnevnih “stand-up“ sastanaka koji čine komunikaciju, rešavanje problema i ublažavanje rizika proaktivnijim i efikasnijim. Rad na projektima uklјučuje česta ponavljanja (2-4 nedelјe) i prikazivanje rezultata klijentima. Projektna kultura se zasniva na motivaciji orijentisanoj na rezultat i usvojenim stavom prema timskom radu.

Agile metodologije omogućavaju klijentima da često izvrše izmene prioriteta funkcionalnosti softvera, u skladu sa poslovnim cilјevima. Otud promene zahteva ne utiču značajno na korake razvoja i celokupan plan razvoja proizvoda.

Mi razumemo Agile timski rad kao:

  • Vrhunske performanse timova za istraživanje i razvoj sa punom odgovornošću,
  • Fokus na fleksibilnosti i za brzini iznošenja proizvoda na tržište,
  • Efektivna i otvorena komunikacija na obostranu korist, u saradnji sa kupcem,
  • Prakse istraživanja i razvoja softvera orijentisane na rezultate i unapređenja, blisko povezane sa klijentovim procesima razvoja proizvoda.

U kompaniji MERA aktivno negujemo Agile kulturu razvoja investirajući u obuku i učešće u posebnim događajima. Mi ulažemo velike napore u razvoj naših procesa i pomažemo našim kupcima da se fokusiraju na unapređenja koja su zaista potrebna da bi se uvećao profit i skratilo vreme iznošenja na tržište. Članovi našeg tima mogu pomoći Vašoj kompaniji da implementira ili unapredi Agile metode kao deo procesa.

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas