Istraživanje

Inovacije su pokretačka sila poslovanja u kompaniji MERA. Istraživanje nepoznatog i prevazilaženje jaza je naš način da se svet bežičnih komunikacija učini skladnijim i predvidlјivijim. Istraživanje i razvoj bežičnih sistema je krucijalno važan poslovni pravac za našu kompaniju od 1996, kada je osnovana MERA grupa za istraživanje i razvoj. Članovi grupe se mogu pohvaliti izuzetnim iskustvom u raznim oblastima istraživanja sa velikim praktičnim iskustvom u razvoju simulatora i softverskih rešenja. Grupa je objavila više od 100 naučnih radova.

Glavna područja istraživanja i razvoja:

  • OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) sistemi pružaju visok protok bežičnog sistema na osnovu 802.11 (Wi-Fi), 802.16 (WiMAX) i LTE standarda
  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) sistemi pružaju visok protok ćelijskih komunikacionih sistema naredne generacije (LTE)
  • SPAs for Spatial Division Multiple Access ( SDMA )
  • Algoritmi za procenu kanala za LTE
  • Algoritmi predviđanja kanala za komunikacione sisteme koji rade u fading kanalu sa širokim Doppler spektrom
  • Samo-organizovane mreže za LTE
  • SPA za adaptivne mreže antena i pametne antene
  • SPA za adaptivne brisače interferencije
  • SPA procena Angle of Arrive (dolaznog ugla) i lokacija pozicija korisnika

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas